Váš košík obsahuje
položek
o celkové hodnotě
s DPH
  • Zobrazit

Město Čáslav - stručná historie

09.06.2014
Stručně z historie města Čáslav

První doložené osídlení pochází z šestého až pátého tisíciletí před Kristem (počátek neolitu).
První archeologické památky slovanského původu jsou datovány do devátého století. Nejbohatším nalezištěm památek tohoto původu je takzvaný Hrádek. Což je vyvýšenina, která se navhází jihozápadním směrem od centra města Čáslavi, a dnes je omezena z jedné strany slinicí č. 339¨a z druhé strany sportovním areaálem Vodranty.

Význam města v průběhu času kolísal a dá se říci, že v průběhu času postupně klesal a to až do dnešních dnů. Stručně řečeno Čáslav z něvýznamného sídla vyrostlo na správní centrum a hradiště Přemyslovců v 11 století, královské město ve 13. století (Přemysl Otakar II.).
V době husitské bylo město město z počátku na straně Zikmundových katolíků. Po vojenských úspěších na jaře roku 1421 přešlo město Čáslav na stranu husitů. V zápětí, a to v červnu 1421 se v čáslavi udála asi jedna z nejvýznamnějších údálostí, kterou historie zaznamenala. V děkanském chrámu svatých Petra a Pavla se sešel zemský sněm nazvaný podle místa konání - Čáslavský sněm.

Ještě o téměř 500 let později zasáhlo husitství do dějiny města. Roku 1910 byly v jedné z věží kostela sv. Petra a Pavla nalezeny tělesné ostatky Jana Žižky z Trocnova. Dnes je jeho lebka vystavena v Městékém muzeu.

15., 16. a 17. století jsou pro město Čáslav  století odbdobím smutku a úpadku. V polovine 15. století (1452) vyhořela polovina tehdy převážně dřevěného města. Roku 1522 při rozsáhlém a zničujícím požáru lehlo popelem téměř celé město.

O něco více než 100 let měla Čáslav, její měšťané a další obyvatelé na znovuvybudování a povznesení města z prachu a popela. Bohužel Třicetiletá válka tomtuto snažení opět udělala čáru přes rozpočet a to nejen obecně ale i konkrétně dvěma nájezdy švédských vojsk v letech 1639 a 1643. Tytop dva vpády barbarsky se chovajících žoldnéřů město zlikvidovaly nejen finančně a materiálně ale bohužel i město téměř vylidnili. Obova města byla náročná nejen na lidské ale i finanční zdroje. Dluhy vzniklé při tomto znovuvybudování města Čáslavi byly vyrovnány až v 18. století.

Osmnáctým stoletím startuje asi nejvýznamnější období Čáslavi z hlediska jeho pozice ve státních strukturách Rakouského mocnářství. Čáslav se stává správním centrem kde sídlí krajský úřadu (1715), pošta, vojenské posádky. A právě umístění vojesnkých posádek výrazně ovlivňovalo vývoj a charakter města a to až do konce 20. století.

Do poloviny 19. století bylo v Čáslavi umístěny  také úřady s okresní působností a to k velké nelibosti některých sousedních měst. Byly zde založeny i vyšší vzdělávací ústavy (gymnázium, zemědělská škola, učitelská škola, průmyslová škola). Po roce 1860 a až do rkoku 1936 vznikly různé hospodářské a peněžní ústavy (např. městská spořitelna, živnostenská záložna, hospodářské družstvo), dál elektrárna, plynárna, pivovar aj.
 
 Pro roce 1948 se zvyšuje význam Čáslavi jako vojenského města což významně a dlouhodobě ovlivnilo strukturu obyvatel, průmyslu i služeb. Byla zde umístěna celá řada různých druhů vojsk. Pouze jeden jediný druh vojska vydžel až do současnosti (2012) a to ještě pouze okrajově. Jedná se o letectvo působící na letišti v Chotusicích, kde je dnes umístěna 21. taktická základna letectva Armády ČR.  

V průběhu let město Čáslav ztácí své postavení ve státních strukturách a zůstává přirozeným centrem svého nejbližšího okolí.

V roce 2003 se stala Čáslav pvěřenou obcí III. stupně. Dalo by se říci, že v současné době nemá město Čáslav, žádné zajímavé postavení v rámci České republiky. Ale není tomu tak. Čáslav má jedno z nejlepších zastoupení v Parlamentu ČR. Neboť na zhruba 10100 obyvatel připadá jeden poslanec (Ing. Milan Urban) a jeden senátor (Ing. Jaromír Strnad) oba členové ČSSD.


KATEGORIE

Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Akční nabídka
Nejprodávanější
Reklama

FastCentrik® - Pronájem e-shopu
Provozovatel: Linek, s.r.o., Knihkupectví Chrpa, gen. Fr. Moravce 58, 286 01, Čáslav, telefon: 327314177, knihkupectvichrpa@gmail.com

JavaScript musí být povolen