Váš košík obsahuje
položek
o celkové hodnotě
s DPH
  • Zobrazit

Nákupní a reklamační řád

09.06.2014
Pravidla pro nakupování na e-shopu www.knihkupectvicaslav.cz, pravidla pro reklamace, expediční poplatky a přepravní náklady, limity pro expedici zdarma.

Nákupní a reklamační řád e-shopu Knihkupectví Čáslav

             1. Úvodní ustanovení
  2.
Objednávka
  3.
Koupě zboží
  4.
Dodací podmínky
  5.
Platební podmínky
  6.
Poplatky za přepravu - Česká republika
  7. Poplatky za přepravu - Slovensko
  8.
Záruční podmínky
  9.
Reklamační podmínky
10.
Ochrana osobních údajů
11.
Závěrečná ustanovení1.  Úvodní ustanovení (účel stránek)

Provozovatelem těchto stránek je společnost Linek, s.r.o., Koulova 10, 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČ: 48950157, zapsaná u Krajského obchodního soudu Praha v oddíle C, vložce 29106. Dále jen prodávající.

Předmětem internetových stránek e-shopu www.knihkupectvicaslav.cv je představit zákazníkům nabídku zboží aktuálně dostupného na kamenné prodejně i zboží které je tento e-shop schopen nabídnout zákazním ze skladu svých dodavatelů.


2. Objednávka


Prezentace zboží na těchto internetových stránkách nemá povahu návrhu na uzavření kupní smlouvy. Tímto návrhem je až objednávka konkrétního zboží, řádně vyplněná zákazníkem v sekci Váš nákupní košík a odeslaná provozovateli stránek - prodávajícímu. Bezodkladně po doručení této objednávky provozovateli stránek bude zákazník informován e-mailem s tím, že tato zpráva má povahu potvrzení objednávky zboží, výběru způsobu platby a dopravy.
 

3. Koupě zboží


Prodávající z titulu takto uzavřené kupní smlouvy, je odpovědným za splnění podmínek sjednané kupní smlouvy.
 

4. Dodací podmínky- způsob odběru/dodání objednaného zboží

Druh platby si objednávájící volí v sekci "Váš nákupní košík - Způsob platby".

4.1. Osobní odběr  - odběr objednaného zboží na prodejně prodávajícího "Knihkupectví Chrpa, gen. Fr. Moravce 58, Čáslav" po obdržení oznámení o vyřízení objednávky. Otevírací doba : www.knihkupectvicaslav.cz/prodejna/t-296/. Toto oznámení je objednateli zasláno formou SMS, případně e-mailem na v objednávce uvedenou adresu. V případě, že se objednané zboží nachází na této prodejně, bude objednávka připravena a oznámení odesláno do druhého pracovního dne. Pokud se zboží na této prodejně nenachází ale je možné jej objednat u některého dodavatele, bude objednávka vyřízena dle dodacích podmínek tohoto dodavatele. O termínu, od kdy bude možné si objednávku vyzvednout bude kupující opět vyrozuměn formou SMS nebo e-mailu.

4.2. Doručení poštovním balíkem
- v případě, že si odběratel vybere jako způsob dodání zásilku prostřednictví České Pošty jsou objednávky expedovány prostřednictvím poštovních zásilek - balíků. Zboží je baleno a zásilky jsou ošetřovány  s ohledem na maximální ochranu během přepravy. V případě, že se objednané zboží nachází na prodejně, bude objednávka připravena a předána České poště a.s. do druhého pracovního dne. Pokud se zboží na této prodejně nenachází ale je možné jej objednat u některého dodavatele, bude objednávka vyřízena dle dodacích podmínek tohoto dodavatele. O tom, že byla objednávka zabalena a předána České poště a.s. obdrží objednatel e-mailovou zprávu, která mimo jiné obsahuje číslo balíku / zásilky a odkaz na službu České pošty "Sledování zásilky".

4.3. Rozhodný okamžik pro přijetí objednávky  - jako rozhodný časový okamžik pro přijetí objednávky se z provozních a termínových omezení uvažuje 13:00 nebo 17:00 každý pracovní den. Pokud z není na "Domácí stránce" uvedeno nějaké provozní omezení. Doplňující informace naleznete ZDE.

 

5. Platební podmínky - rezervace zboží

Druh platby a způsobu odběru a doručení si objednávájící volí v sekci "Váš nákupní košík - Způsob doručení".

5.1. Při osobním odběru objednaného zboží na zvolené prodejně prodávajícího je platba realizována přímo na prodejně a zákazníkovi se neúčtuje poplatek za dodání zboží. Platbu je možné provést pouze v hotovosti.

5.2. Při doručení poštovní zásilkou hradí dle zvolené možnosti buď platbou předem nebo dobírkovou platbou při převzetí zásilky od doručovatele.

5.3. Při osobním odběru je objednané zboží rezervováno maximálně po dobu 28 dnů od zaslání výzvy k odběru. Výzva k odběru je zasílána formou SMS nebo telefonátem na pevnou linku. Telefonicky nebo osobně lze dojednat delší dobu uložení.

5.4. Při doručení poštovní zásilkou s platbou předem je objednané zboží rezervováno maximálně po dobu 28 dnů od uzavření objednávky odběratelem. Pokud odběratel nepoukáže platbu do 5 pracovních dnů, bude v průběhu 28 dnů vyzván e-mailem minimálně 1x k úhradě platby za objednávku. Po uplynutí 35 dnů od objednávky, u které nebyla provedena úhrada, je objednávka považována za stornovanou ze strany objednávajícího. V případě, že peníze poukáže po uplynutí 28 dnů, bude mu objednávka vyřízena v rozsahu dostupného zboží a případný fianční rozdíl poukázan na účet, ze kterého platba přišla.6. Poplatky za přepravu - Česká republika

Aktualizováno ke dni 27.12.2012
Výše poplatku za dopravu je závislá na vybraném způsobu doručení a způsobu úhrady.

6.1. Při osobním odběru není úhrada zboží zatížena žádnými dalšími poplatky Platba je možná pouze v hovosti.

6.2. Při doručení poštovním balíkem - Doporučený balík/zásilka s platbou předem:
              - je poplatek za přepravu stanoven na 75,- Kč. Objednávky s fakturovanou částkou za zboží přesahující hodnotu 2.200,- Kč mají přepravné/poštovné zdarma.

6.3.  Při doručení poštovním balíkem - Doporučený balík/zásilka s platbou na dobírku:
              - je poplatek za přepravu stanoven na 119,- Kč. Objednávky s fakturovanou částkou za zboží
přesahující hodnotu 2.700,- Kč mají přepravné/ poštovné zdarma.


6.4.  Při doručení poštovním balíkem - Balík do ruky s platbou předem:
              - je poplatek za přepravu stanoven na 109,- Kč. Objednávky s fakturovanou částkou za zboží
přesahující hodnotu 2.600,- Kč mají přepravné/ poštovné zdarma.

6.5.  Při doručení poštovním balíkem - Balík do ruky s platbou na dobírku:
              - je poplatek za přepravu stanoven na 139,- Kč. Objednávky s fakturovanou částkou za zboží přesahující hodnotu 2.900,- Kč mají přepravné/ poštovné zdarma.

6.6.  Při doručení poštovním balíkem - Balík na poštu s platbou na předem:
              - je poplatek za přepravu stanoven na 100,- Kč. Objednávky s fakturovanou částkou za zboží
přesahující hodnotu 2.300,- Kč mají přepravné/ poštovné zdarma.

6.7.  Při doručení poštovním balíkem - Balík na poštu s platbou na předem:
              - je poplatek za přepravu stanoven na 129,- Kč. Objednávky s fakturovanou částkou za zboží
přesahující hodnotu 2.800,- Kč mají přepravné/ poštovné zdarma.


      Doplňující informacek zásilkám typu Doporučená záslilka, Balík na poštu, Balík do ruky jsou zde.8. Záruční podmínky

7. Poplatky za přepravu - Slovensko

Aktualizováno ke dni 27.12.2012
Výše poplatku za dopravu a inkaso při zaslání zboží na Slovensko.

6.1. Na Slovensko zasíláme vyřízené objednávky prostřednictvím České pošty s platbou na dobírku
             - poplatek za přepravu stanoven na 260,- Kč. Objednávky s fakturovanou částkou za zboží přesahující hodnotu 10.000,- Kč mají přepravné/ poštovné zdarma. 

Na zboží se vztahuje záruka v trvání 2 let a v rozsahu stanoveném zák. č. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkem v platném znění (dále jen "OZ"). Zákazník má právo odstoupit od uzavřené smlouvy a vrátit zboží dodané prostřednictví třetí osoby do 14 dnů od jeho převzetí, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve smyslu ustanovení § 53 odst. 7 OZ. Vrácení zboží do 14 dnů při osobním odběru na prodejně není možné.

Poskytnutá záruka se nevztahuje na případy:

- mechanického poškození zboží včetně vrácení zboží bez obalu,

- opotřebeného zboží.
 

9. Reklamační podmínky

Reklamace dodaného zboží, jakož i všechny nároky z titulu odpovědnosti za vady zboží se uplatňují výlučně u prodávajícího, a to na adrese provozovny:  www.knihkupectvicaslav.cz/prodejna/t-296/.
 

9.1. Osobní převzetí na prodejně
V případě vyzvedenutí zboží na prodejně je zákazník povinen informovat prodávajícího o zjevných mechanických vadách zboží ihned při přebírání na prodejně prodávajícího. Zákazník má v tomto případě právo i povinnost takto poškozené zboží od prodávajícího nepřevzít. 

9.2.  Převzetí zásilky od přepravce (ČP a.s.)
V případě doručení zboží poštovním balíkem, který je viditelně poškozen je odběratel povinen zboží/balík nepřevzít a jako poškozenou zásilku, s příslušnýmiu doklady přepravce vrátit zásilku zpět odesílateli. V případě, že takto poškozenou zásilku odběratel převezme nenese prodávající žádnou odpovědnost za obsah této zásilky.

V případě, že zásilka obsahuje mechanicky poškozené zboží, jehož poškození nebylo při převzetí zásilky zjevné, může zákazník reklamovat mechanické vady zboží nejzpozději do 3 pracovních dnů následujících po dni dodání zboží. Při reklamaci takto dodaného zboží je zákazník povinen společně s reklamovaným zbožím přiložit k reklamačnímu dopisu kopii balíkové či dobírkové stvrzenky nebo kopii dodané faktury.

 
V případě uznání reklamace bude tato vyřízena postupem a ve lhůtách stanovených OZ, a to na náklady prodávajícího.

10. Ochrana osobních údajů


Osobní údaje zákazníků získané v souvislosti s provozováním těchto internetových stránek jsou považovány za důvěrné a podléhají ochraně dle příslušných právních předpisů.
 
 

11. Závěrečná ustanovení

Smluvní vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím se řídí OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.
 

Tyto podmínky tvoří závazný obsah všech kupních smluv uzavřených mezi zákazníkem a prodávajícím.
 

Zákazník odesláním své objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil se všemi podmínkami tohoto řádu, že těmto porozuměl a že tyto bez výhrad akceptuje.

KATEGORIE

Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Akční nabídka
Nejprodávanější
Reklama

FastCentrik® - Pronájem e-shopu
Provozovatel: Linek, s.r.o., Knihkupectví Chrpa, gen. Fr. Moravce 58, 286 01, Čáslav, telefon: 327314177, knihkupectvichrpa@gmail.com

JavaScript musí být povolen